Skupiny létají s Honzou

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Abych se vyhnul případným kontrolám od Úřadu pro ochranu osobních údajů musím vás informovat, že email nebo telefonní číslo může být chápano jako osobní údaj.

Správcem osobních údajů je společnost Collorito s.r.o. se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČ 015 285 21.
Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky ve smyslu ust. 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých spávci.

Zpracovány budou následující údaje: email, uživatelské jméno a telefonní číslo. V některých případech může být rovněž subjekt požádán o dodatečné osobní údaje, které jsou potřeba k plnění účelu využití údajů.

Veškeré údaje bude správce spravovat k účelu stanovenému podmínkami využití webové stránky a pro zaslání marketingových oznámení správce (notifikace na nové příspěvky).

Zpracovatelem a zároveň třetí osobou, která obdrží vaše telefonní číslo je společnost TERMS a.s. Planá 67, 370 01 České Budějovice, která rozesílám informační SMS.

Údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, následně budou ze systému správce smazány. Správce bude spravovat základní údaje i po skončení smluvního vztahu především z důvodu archivace vycházejícího z dalších právních předpisů, ne však déle než 10 let.

Veškeré údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) pomocí počítačů a počítačových softwarů v šifrovaném módu.

Každý subjekt má právo na přístup k údajům, opravu, výmaz nebo omezené zpracování. Subjekt má rovněž právo na úplné informace týkající se těchto údajů. Subjekt má právo tento souhlas odvolat a to elektronickou formou na emailové adrese info@honzovyletenky.cz.

Správce prohlašuje, že při zpracování údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. Správce rovněž prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely věděckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Pokud chcete provést registraci bez souhlasu se zpracováním osobních údajů, je to možné, kontaktujte mě ne info@honzovyletenky.cz.

Zrušit zasílání můžete zrušením všech destinací, zrušit přihlášení pak můžete emailem na info@honzovyletenky.cz, kam můžete zaslat i dotazy.