Kompenzace za zpožděný nebo zrušený let - Honzovy letenky
Skupiny létají s Honzou

Kompenzace za zpožděný nebo zrušený let

11.7.2018 14:17 20 komentářů

Cestování přináší spoustu skvělých zážitků, někdy nám ale může pěkně pocuchat nervy. Dlouhé bezvýznamné čekání v odletové hale na letadlo, se kterým už jsme měli přistávat v cílové destinaci nebo zpráva o zrušení našeho letu nám může cestování pořádně znechutit. Takové situace se bohužel dějí a v tomto článku se dozvíte, jak si při nich počínat a co můžete od aerolinky požadovat.

Nárok na kompenzaci

Nárok na kompenzaci nevzniká každému automaticky a řídí se striktními podmínkami, které upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Prvně se musíme ujistit, že náš let začíná ve státě Evropské Unie, v Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu, nebo v tomto státě končí a je provozován evropskou aerolinkou. Nezáleží na tom, jestli byla letenka koupena přímo u aerolinky, nebo u zprostředkovatele (např. Pelikán, Královna, Letuška, apod.). Pokud tuto podmínku splňujeme, můžeme si ji odškrtnout a pokračovat k další.

Kompenzace za zpožděný let

Bez ohledu na příčinu zpoždění mají aerolinky povinnost postarat se o své cestující, pokud je let opožděn. Při zpoždění má aerolinka tři možnosti, co cestujícím nabídne. Cestující může dostat buď poukaz na občerstvení, proplacený nocleh nebo finanční kompenzaci. Nutno podotknout, že aerolinka si nemůže sama vybrat, jakou kompenzaci cestujícímu nabídne, musí se řídit pravidly uvedenými ve zmíněném Nařízení EU. Tato pravidla si nyní přiblížíme.

Nárok na občerstvení

Poukaz na občerstvení má právo dostat každý cestující, jehož odlet je opožděn o určitý čas. Délka zpoždění, od které máme na poukázku nárok se liší podle délky letu:
 
• Lety v délce 3 500 km a více – zpoždění min. 4 hodiny
• Lety v délce 1 500 – 3 500 km – zpoždění min. 3 hodiny
• Lety v délce do 1 500 km – zpoždění min. 2 hodiny
 
Poukaz většinou stačí na sendvič nebo bagetu a láhev vody, případně na malé jídlo z letištní restaurace. Pracovníci aerolinky cestující svolají na určité místo, kde jim poukazy předají. Pokud cestující výzvu přeslechl, může se zeptat obsluhy na své gate.

Nárok na ubytování

V případě, že se zpoždění protáhne přes noc do dalšího dne, musí cestujícímu aerolinka zajistit a zaplatit ubytování včetně dopravy z letiště a přiměřené stravy. Tato povinnost aerolince vyplývá opět při jakémkoliv důvodu vzniku zpoždění, ať už je to porucha letadla, stávka, hurikán nebo třeba i nehoda na runwayi, která zamezuje letadlům odlétat a přilétat. O právo nechat se ubytovat se musí cestující často přihlásit sám, např. u pracovníka u gate nebo přepážky check-in. Aerolinky toto poskytují nerady a často se snaží z této povinnosti cestujícímu vymluvit, trvejte však na svém, případně se odkažte na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kde je tato povinnost zanesena. Pokud i přesto aerolinka ubytování na místě nezajistí, můžete si ho zajistit sami a poté po aerolince požadovat proplacení nákladů.
 
Je-li zpoždění delší než 5 hodin, má cestující nárok kromě občerstvení a noclehu také zrušit svou letenku, přičemž aerolinka mu musí proplatit její nevyužitou část a případně dopravu do výchozího bodu cesty.

Nárok na finanční odškodnění

Pro cestujícího nejvýhodnější je samozřejmě finanční kompenzace. Ta se váže k času příletu do cílové destinace. Pokud v cílové destinaci přistanete minimálně o 3 hodiny později, než je uvedeno v letovém řádu, případně na letence, má cestující nárok na peněžní odškodnění. To platí i v případě, pokud letadlo přistane na jiném letišti a do cílové destinace jste dopraveni jiným způsobem, např. autobusem. Vždy se počítá čas příjezdu do cílové destinace. U finanční kompenzace už ale hraje roli důvod zpoždění a ne vždy na něj cestující dosáhne.
 
Na finanční odškodnění má cestující nárok, pokud zpoždění vzniklo:
• z důvodu stávky zaměstnanců aerolinek
• tak, že se pilot nebo posádka na let dostavili pozdě
• z důvodu nemimořádné technické závady na letadle (např. při přistání praskla pneumatika podvozku)
 
Nárok na odškodněním cestujícím nevzniká, pokud zpoždění vzniklo:
• špatným počasím (mlha, vichřice, výbuch sopky, apod.)
• z důvodu stávky zaměstnanců letiště
• z důvodu mimořádné a aerolinkou neovlivnitelné závady na letadle (např. při srážce s ptákem)
• na základě pokynů řídících letového provozu
• nestabilní politickou situací v zemi (válka, povstání, apod.)
• z jiných bezpečnostních důvodů
 
Pokud tedy splňujeme i nyní nárok na finanční kompenzaci, můžeme se při zpoždění o více jak 3 hodiny domáhat následujících částek:
 
Při letech v rámci EU, Švýcarska, Norska a Islandu:
• do 1 500 km – 250 EUR
• nad 1 500 km – 400 EUR
 
Při letech mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Islandem a letištěm mimo:
• do 1 500 km – 250 EUR
• 1 500 – 3 500 km – 400 EUR
• nad 3 500 km – 600 EUR
 
O odškodnění žádejte první přímo u aerolinky, nejlépe emailem s přiloženou kopií palubní vstupenky, letenky a nejlépe fotkou příletové tabule dokazující zpoždění daného letu. Pokud vás aerolinka odbyde, nabídne nižší odškodnění nebo máte pochybnost o její interpretaci důvodu zpoždění, obraťte se na Úřad pro civilní letectví, aby případ přezkoumali, nebo případ předat specializované agentuře. O mém případu s Travel Servicem jsem už článek psal.

Kompenzace za zrušený let

Pokud se nám stane nepříjemnost, že je náš let zrušen, máme nárok na vystavení nové letenky, finanční odškodnění nebo vrácení peněz. Tento nárok cestujícímu vzniká, ať už je důvod zrušení letu jakýkoliv.

Nárok na občerstvení a nocleh

Aerolinky zpravidla nabídnou cestujícímu místo v jiném spoji. Pokud je cestující už na letišti a rozhodne se letět nabídnutým spojem, opět má nárok na občerstvení a případně nocleh při cestě následující den na náklady aerolinky stejně jako při zpoždění letu, který je popsán výše.

Nárok na finanční odškodnění

Při zrušení letu můžeme získat i finanční odškodnění. Zde je důležitý den, kdy nám aerolinka zrušení letu oznámí. Nárok na jakékoliv finanční odškodnění nám zaniká, pokud nás aerolinka o zrušení letu informuje:
 
• 14 dní před odletem a dříve,
• 7-14 dní před odletem s tím, že cestujícímu zajistí náhradní dopravu s odletem nejvíce o 2 hodiny dříve a příletem nejvíce o 4 hodiny později
• 7 dní před odletem a později s tím, že cestujícímu zajistí náhradní dopravu s odletem nejvíce o 1 hodinu dříve a příletem nejvíce o 2 hodiny později
 
Dále cestujícímu nevzniká nárok na finanční kompenzaci (nikoliv nárok na občerstvení nebo ubytování) při zrušení letu z mimořádných příčin, jako jsou počasí, stávka letištního personálu (nikoliv personálu aerolinky) nebo nestabilní politické situaci v zemi odletu nebo příletu.
 
V ostatních případech máme stejné nároky na kompenzace jako u zpožděných letů, a to u letů:
 
• do 1 500 km – 250 EUR
• 1 500 – 3 500 km – 400 EUR
• nad 3 500 km – 600 EUR
 
O kompenzaci žádá cestující přímo aerolinku, které v emailu uvede důvod, proč o kompenzaci žádá a přiloží kopii letenky, případně další dokumenty a informace, které by mohly pomoci při vyřízení žádost o kompenzace. Pokud vás aerolinka odbyde nebo nabídne nižší odškodnění, obraťte se na Úřad pro civilní letectví, aby případ přezkoumali. Pokud se ale s případem nechceme zabývat sami, můžeme využít služeb specializovaných agentur, které tyto nároky cestujících vymáhají. U nich ovšem musíme počítat s tím, že si vezmou část (zpravidla 15-30 %) vymožené částky jako provizi.

Diskuze
PŘIDAT KOMENTÁŘ Chcete se na něco zeptat? Není vám něco jasné a nevíte si rady? Nebo naopak máte nějaké poznatky nebo zkušenosti, o které se chcete podělit? Napište do komentářů.
 • Profilový obrázek
  Daniel Sochor napsal(a):

  Ahoj, existují nějaké možnosti kompenzace u asijských aerolinek na cestách mimo eu? Konkrétné Malaysian Airlines?

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Ahoj, tipl bych si že ne, ale v tomhle nemám úplně přehled.

 • Profilový obrázek
  Lukáš napsal(a):

  Zdravím Vás, měli jsme koupený zájezd u Invia. Let Ostrava – Monastir (11.6.2019). Let byl přeložen z Ostravy do Brna (maximálně hodinu před odletem) z důvodu, že byla ranvej přehřátá a vlivem teplot se desky roztáhly a vytvořily schody (citace z médií). Teplota během dne byla cca 30°C. Odlet byl zpožděn o více než 3hodiny (což máme potvrzeno přímo letištěm – jak Mošnov, tak Brno). Když jsme reklamovali toto u Invia, tak nás odkázali na Tunis Air. Máme vůbec nárok na kompenzaci a pokud ano, u koho ji reklamovat? Invia, Tunis Air, Letiště Mošnov? Díky moc

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Je to chyba letiště, takže nárok na kompenzaci nebude. EU 261 počítá jen s kompenzacemi z důdodu chyby aerolinky, což toto nebude.

 • Profilový obrázek
  Jakub Hanuš napsal(a):

  Ahojte, máme nárok na kompenzaci u ČSA v případě, že nám zrušili let Porto – Praha (15.6.2019)? Aerolinka oznámila do médií, že přímé lety do Portugalska ruší (obchodně se nevypláceli). My jsme tuhle informaci v médiích nezaznamenali, a na letišti jsme byli hodně nemile překvapeni, že náš let byl zrušen. Do e-mailu ani po telefonu nás absolutně nikdo neinformoval, že by se let rušil. Letenky jsme koupili přes zprostředkovatele (opodo.com). Vyřešili jsme to náhradním letem (u jiné letecké společnosti) na další den, a ihned na letišti jsem vyplnil kontaktní formulář na webu ČSA k refundaci. Někde jsem se ale dočetl, že pokud aerolinka zrušení letu oznámí min. 14 dní předem, tak zákazník nedostane ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU KOMPENZACI? Díky za vaše rady a zkušenosti, jak v takovém případě postupovat.

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Ahoj, bohužel je to tak, pokud je to 14 dní před odletem, tak nárok na kompenzace není. Bohužel je to chyba toho opodo.com které Vám tu informaci nepředalo. Tady je teda potřeba obrátit se přímo na ně… ČSA ty maily rozesílaly…

 • Profilový obrázek
  Lubomír napsal(a):

  Dobrý den,
  mám stejný problém jako pan Vladimír napsal(a):
  2.4.2019 (22:50)
  Ahoj Honzo,
  let QS 1223 31.3.z Marsa Alam se Smartwings /zájezd CK Fischer/ zrušen – porouchane letadlo, které přiletělo z Ostravy.
  náhradní letadlo posláno z Prahy. Přílet do Prahy 1.4.v 10.20. Mám potvrzení od Smartwings že zpoždění 10hodin a 50 min.
  Chci se zeptat kde najdu rezervační kód letenky.Na vytištěném Boarding pass?

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Měl by to být 6-ti místný kód (písmena+číslice)a na boardingu je prakticky vždy, i kdybyste ho nenašel tak reklamaci musí přijít, předpokládám, že to byl let od cestovky, takže i cestovka by vám ho měla poskytnout, resp musí…

 • Profilový obrázek
  Lenka napsal(a):

  Dobrý den, dnes jsme se dozvěděli, že nám byl zrušen zpáteční let z Bologni z důvodu stávky (za 2 dny). Měli jsme letět s Ryanair, ovšem jejich náhradní spoj letí až na konci týdne, museli jsme tedy koupit trojnásobně dražší letenky v bližší termín od jiné společnosti. Máme nárok alespoň na kompenzaci za dražší letenky?

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Dobrý den, kompenzaci jako takovou nedostanete žádnou, proplacené letenky tam je to trochu sporné, měly byste, ale Ryanair se bud bránit zuby nechty, protože to není jeho vina.

 • Profilový obrázek
  Václav Kunt napsal(a):

  Mám podobný dotaz jako paní Moravcová. Letní let z Pardubic do Burgasu a zpět byl kompletně zrušen. Kupoval jsem přes Pelikána. Žádám je o vrácení peněz, do 8 týdnů !!! to prý vyřídí. Každopádně ve VOP mají napsáno (podobně jako jiný zprostředkovatelé), že částku za servisní poplatek nevracejí. Chtěli jsme letět 4, takže je to celkem 800,- Kč. Opravdu je tomu tak, žádné riziko podnikání nenesou? Popř. prosím více rozvést „Kompenzace za zrušený let“, co si pod tím představit. Díky.

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Do 14 dní před odletem může aerolinka let libovolně rušit/přesouvat, nárok na kompenzace není žádný. Peníze z Pelikána by měly přijít dříve, těch 8 týdnů je strop, čekal bych že to bude i včetně toho poplatku.

 • Profilový obrázek
  Romana Moravcová napsal(a):

  Dobrý den, prosím, o vysvětlení možného postupu. Koupila jsem přes Letušku letenku Praha-Corfu, Corfu-Brno. Zřejmě kvůli situaci s letadly, je let Corfu Brno zrušen, není nabízen. V den návratu je možnost letěl Corfu Praha (sice pozdější čas, o 6 hodin, ale budiž). Ovšem, dnes je cena letenky jiná, než jsem platila já v únoru, v ceně letenky jsem měla třeba i odbavené zavazadlo. A jelikož jsem kupovala letenku pro 4 osoby, je ta částka vyšší, než jsem byla rozhodnuta uhradit. Jaký je nyní možný postup? Zrušení celé letenky a vrácení celé uhrazené částky ? (i když je vlastně zrušena jen zpáteční cesta?). Nebo nabídnutí jiného letu, ovšem bez nutnosti doplatit rozdíl ? V únoru byla cena za 4 letenky 32.000 Kš, dnes je to již 45.000 Kč. Jenom, abych byla připravená, až budu jednat s Letuškou. Předem moc děkuji za ochotu a odpověď.

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Dobrý den, pokud to máte na jedné rezervaci jako open-jaw tak máte právo na náhradu celé letenky případně rebooknig zdarma. Pokud jste kupovala letenky zvlášť tak se to týká vždy jen pouze zakoupeného segmentu.

 • Profilový obrázek
  Vladimír napsal(a):

  Ahoj Honzo,
  let QS 1223 31.3.z Marsa Alam se Smartwings /zájezd CK Fischer/ zrušen – porouchane letadlo, které přiletělo z Ostravy.
  náhradní letadlo posláno z Prahy. Přílet do Prahy 1.4.v 10.20. Mám potvrzení od Smartwings že zpoždění 10hodin a 50 min.
  Nárok na 600 E ? Kam poslat a co všechno – udávané emailové adresy nefungují.
  Děkuji za odpověď

 • Profilový obrázek
  Pavel napsal(a):

  Dobrý den,
  pročetl jsem si váš článek a zarazila mne tato věta: „Cestující může dostat buď poukaz na občerstvení, proplacený nocleh nebo finanční kompenzaci.“ Znamená to, že pokud dostane jedno z toho, nemůže již dostat další? Je to vylučovací nebo jedno nebo druhé (nebo třetí)? Myslel jsem, že cestující má nárok na vše, pokud samozřejmě splňuje podmínky.
  Řeším totiž zpoždění letu s WizzAir z Kutaisi do Prahy. Letecká společnost je tedy maďarská. Měli jsme letět v 18:20, místo toho jsme však vylétávali až druhý den dopoledne. Dostali jsme jídlo jak večer, tak ráno a ještě noc v hotelu. Myslím ale, že máme nárok i na finanční kompenzaci ve výši 400 Euro. Je to tak? Příčina by měla být technický problém na letadle (ráno tedy ještě asi o další hodinu zpoždění kvůli mlze).
  Děkuji za odpověď.

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Dobrý den, ano, nárok je na vše.

 • Profilový obrázek
  Iva Žáková napsal(a):

  Dobrý den,
  reaguji na váš článek. Je také důležité od koho letenku kupujete,zda přímo od letecké společnosti nabo od tzv. zprostředkovatele. Nám se stala situace, letenky jsme koupili od Student agency a let byl leteckou společností Air Serbia zrušen, letecká společnost o tom Student agency informovala, ale oni nás nikoliv, letěli jsme o 4 dny později a nedostali jsme odstupné ani korunu. Společnosti, které se vymáháním zabývají /oslovili jsme 3 agentury/ , po prostudování našich dokladů, se nám ani neozvaly. Pochopili jsme, že s nárokem na odškodnění to není vůbec tak jednoduché.
  Žákovi Teplice

  • Honza
   Honza napsal(a):

   Dobrý den, je to chyba Student Agency, ale pokud došlo ke zrušení/změně více jak 2 týdny před odletem, nárok na kompenzaci není.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *